september 2012

sommer og høst

Sommer hele åretfor dem som ønsker det.Med multerblir det plutselig høst.Jeg velger meg høsten.Foto: Noen som vet?

brev fra indian summer.

High Summerheter sangen.Men jegtenker det ersommerensom synger sitt siste vers.Musikk: jj (fra sverige)

lørdagsbrev.

hits